Regulamin sklepu

Sklep internetowy blanketstory.com, dalej w treści Regulaminu nazywany Sklepem, Sklepem internetowym lub Usługodawcą, prowadzony jest przez:
 

Arco Factory Sp z o.o.
Nr KRS 00000578955
Nr NIP: 5223039993
z siedzibą w Piastowie, przy ul. Bohaterów Wolności 21 A, 05-820

Mbank

nr rachunku : PL 94 1140 2004 0000 3102 8097 9104

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Sklep sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.blanketstory.com
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Składanie Zamówienia następuje poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego lub w innej formie porozumiewania się na odległość. W szczególności wymagane jest podanie przez Klienta następujących danych umożliwiających realizację Zamówienia: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, telefon kontaktowy. Nieprawidłowe wypełnienie formularza bądź podanie błędnych danych, a w szczególności błędnego adresu dostawy, może spowodować niemożliwość realizacji Zamówienia lub konieczność zwrotu przez Klienta kosztów poniesionych przez Sklep z tego tytułu, w szczególności z tytułu błędnie dokonanej wysyłki.
Dokonywanie sprzedaży przez Sklep jest zawsze odpłatne. Klient zobowiązany jest do potwierdzenia w formie wyraźnego oświadczenia zawartego na formularzu zamówienia, że wie, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
2. Przyjęcie Zamówienia do realizacji potwierdzane jest każdorazowo e-mailem zwrotnym wysyłanym na adres e-mail wskazany w formularzu przez Klienta, zawierającym następujące informacje: dane Sklepu, dane Klienta, oznaczenie zamówionego towaru, cenę, koszty dostawy, całkowitą kwotę do zapłaty, adres dostawy, dane do komunikowania się ze Sklepem, przewidywany czas dostawy wraz z linkiem do treści niniejszego regulaminu, na którego postanowienia Klient wyraził zgodę. Złożenie przez strony zgodnych oświadczeń co do warunków zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży.
3. Każde zamówienie poddawane jest szybkiej analizie i rozpatrywane pod kontem możliwości realizacji. W przypadku braku towaru w magazynie lub realizacji zamówienia specjalnego (np. spersonalizowany haft na pościeli, specjalny wzór), klient w ciągu 24h od momentu złożenia zamówienia informowany jest o możliwości i terminie dostępności towaru czy też usługi drogą mailową. Zamówienia specjalne są dokładnie ustalane z klientem oraz potwierdzane telefonicznie i mailowo. WAŻNE!!! Realizacja zamówień specjalnych rozpoczyna się w momencie wpłaty na konto sprzedającego wcześniej ustalonej zaliczki. Zamówienia niekompletne tzn. takie które np. nie zawierają dokładnego adresu czy numeru telefonu są konsultowane przez sklep w celu poprawienia błędów i potwierdzenia zamówienia. Brak możliwości potwierdzenia niekompletnego zamówienia w ciągu 5 dni roboczych powoduje jego anulowanie. Specjalne zamówienia nie podlegają zwrotom (towary spersonalizowane, np. ozdobione haftem czy w specjalnym rozmiarze.
4. Dokonanie zapłaty ceny jest możliwe w następujący sposób:

 • w drodze uznania rachunku bankowego Sklepu internetowego (opcja zwykłego przelewu bankowego, bezpośrednio na rachunek bankowy sklepu internetowego) lub
 • zapłaty kartą kredytową lub przelewem bankowym ze strony serwisu bluemedia lub PAYPAL
 • Dostępne rodzaje kart płatniczych : 

  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

  Podmiotem świadczącym obsługę płatności on line jest firma Blue Media S.A.

 • w drodze płatności gotówką w przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem” (w takim wypadku kwotę należności pobiera kurier lub pracownik poczty)
 • przy odbiorze towaru w siedzibie sklepu blanketstory.com

5. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto, w złotych polskich (zawierają 23% VAT). Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Klient jest informowany o wysokości kosztów dostawy jakie zobowiązuje się ponieść w chwili składania zamówienia.
6. W wypadku zmiany cen towarów Zamówienie będzie realizowane po cenie obowiązującej w chwili składania Zamówienia.

III. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1. Dostawy realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej, firmy INPOST-Paczkomaty lub odbioru osobistego ze sklepu mieszczącego się przy ul. Kleszczowej 27 w Warszawie.
2. Koszty transportu podane są w zakładce zatytułowanej "Dostawa" na stronie internetowej Sklepu oraz podczas wypełniania formularza Zamówienia.
3. Czas dostawy Produktu przez firmę kurierską na terenie Polski, wynosi z reguły jeden dzień roboczy liczony od momentu przygotowania Produktu do wysyłki przez Sklep. Dostawy poza granice Polski mogą być realizowane na warunkach odrębnie uzgodnionych.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTÓW KONSUMENTÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014, nr 827), Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny, za wyjątkiem umów, których mowa w art. 38 tej ustawy. Klient konsument nie ma prawa odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w ustawie, w szczególności, w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest poinformowanie nas - Warszawa, Ul. Kleszczowa 27 tel.: +48 602 528 674;+48 606 117 537 info@blanketstory.com - o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną).Możliwe jest skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.blanketstory.com. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Klienta konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy przez konsumenta na podstawie ust. 1

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Klientowi konsumentowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Klient konsument otrzymał już rzeczy w związku z umową:

 • proszony jest o odesłanie lub przekazanie rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Produkt powinien być należycie opakowany na czas transportu w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.
 • Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sklep nie przewiduje możliwości odstąpienia od umowy i zwrotu towaru, o ile takie uprawnienie nie wynika z obowiązujących przepisów na zasadach ogólnych.

V. REKLAMACJE

1. Sklep internetowy jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnych od wad.
2. Reklamacje należy składać na adres Sklepu, pisemnie lub drogą mailową. Termin zgłoszenia wady w przypadku gdy kupujący nie jest Konsumentem wynosi 5 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.
3. Zareklamowany towar należy odesłać na adres Sklepu wraz z opisem przyczyny reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania reklamowanego Produktu przez Sklep. Koszt odesłania Produktu reklamowanego, zwracany jest po rozpatrzeniu reklamacji w wypadku jej pozytywnego rozpatrzenia. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad (pod warunkiem dostępności w magazynie) albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 • Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 • Sklep jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem nie jest Konsument, Sklep może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązujące, w szczególności Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014, nr 827).

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Polityka prywatności

 1.   Co to jest polityka prywatności?

Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie naszych Klientów o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych. Wyjaśniamy także zasady oraz cele pozyskiwania danych. Procesy te są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka Prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy w związku z działalnością Sklepu oraz w jaki sposób je przetwarzamy.

Jeżeli w Polityce prywatności piszemy o Użytkowniku, postanowienia te znajdują zastosowanie też do Ciebie.

 1.   Definicje

Administrator – Arco Factory Sp. z o.o. z siedzibą znajdującą się w Piastowie.

Dane osobowe –wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO –Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ustawa - ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Sklep Internetowy – sklep internetowy blanketstory.com prowadzony przez Administratora pod adresem www.blanketstory.com.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy i korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

III. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Arco Factory Sp. z o.o. mieszcząca się przy ul. Bohaterów Wolności 21 A. 05-820 Piastów, wpisana do Krajowego Rejestru sądowego, REGON : 36266710000000, NIP : 5223039993

 

IV. Inspektor Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Bohaterów Wolności 21 A, 05-820 Piastów lub drogą e-mailową pod adresem: ewa.gryziak@blanketstory.com. Inspektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

  

V. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z zakresem prowadzonej działalności Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w różnych celach, zawsze odbywa się to jednak zgodnie z prawem. Twoje dane są przetwarzane w związku z następującymi kategoriami działań:

 1.  Przeglądanie Sklepu internetowego

Dane wszystkich podmiotów korzystających z Sklepu internetowego (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Sklepie internetowym) przetwarzane są przez Administratora w jednym bądź kilku następujących celach:

-             świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści zamieszczonych w Sklepie internetowym, udostępniania formularzy kontaktowych – podstawa prawna przetwarzania -niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-             obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie internetowym - podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-             obsługi reklamacji - podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-             analitycznych i statystycznych - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

-             ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;

-             marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na dostosowaniu wyświetlanej treści reklamowej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

Aktywność Użytkownika w Sklepie internetowym, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (dedykowany system komputerowy stworzony do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są związku ze świadczeniem usług przez Administratora. Administrator przetwarza je również w celach technicznych co w szczególności oznacza, że dane te mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

2. Rejestracja w Sklepie internetowym

Użytkownicy, dokonujący rejestracji w Sklepie internetowym poprzez założenie Konta klienta, proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia oraz obsługi konta. Aby ułatwić sobie składanie zamówienia Użytkownik może podać dodatkowe dane i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie. Dodatkowe dane można w każdym czasie zmienić lub usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe (adres e-mail oraz hasło) jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Dane osobowe podane administratorowi są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:

-             świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie internetowym – podstawa prawna przetwarzania- niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

-             analitycznych i statystycznych - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

-             ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;

-             marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności sprzedawców, korzystających z usługi Marketplace – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

 

3. Składanie zamówienia

a)  Złożenie zamówienia (oferty zakupu towaru) przez Użytkownika w Sklepie internetowym wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji oraz dostarczenia zamówionego przez niego towaru, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne i pozostaje bez wpływu na realizację zamówienia.

b)           Dane osobowe są przetwarzane podane w ramach składania zamówienia w Sklepie internetowym przetwarzane są w jednym bądź kilku poniższych celach:

-       realizacji złożonego zamówienia – podstawa prawna przetwarzania:

o   w zakresie danych obowiązkowych - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

o   w zakresie danych podanych fakultatywnie – zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

-       realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawna przetwarzania -obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-       analitycznych i statystycznych - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

-       ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;

4. Formularz kontaktowy

a)           W Sklepie Internetowym Administratora istnieje możliwość skontaktowania się z nim przy użyciu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza. Podanie niewymaganych danych jest dobrowolne.

b)           Dane osobowe podane Administratorowi w formularzu kontaktowym są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:

- identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu doskonalenia jego funkcjonalności oraz działań Administratora.

5. Marketing

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, czego podstawę prawną stanowi  uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Działania te mogą polegać w szczególności na:

-             wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);

-             wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);

-             kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;

-             prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Dokonując tego rodzaju profilowania Administrator nie stosuje jednak w stosunku do Użytkownika profilowania wywołującego wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływającego.

6. Reklama kontekstowa

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. Reklama behawioralna

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

8. Marketing bezpośredni

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu przesyłania mu takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

 1.  Pliki cookies oraz podobna technologia

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Sklep internetowy. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Sklepie internetowym oraz dokonywanych przez niego czynności.

10. Cookies „Sklep internetowy”

Administrator wykorzystuje tzw. cookie przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

-             pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

-             uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

-             pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

-             sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

-             trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

-             pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);

-             pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Sklepu internetowego przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Sklepu internetowego). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

11. Cookies „marketingowe”

Administrator wykorzystuje pliki cookies również do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

 

 

VI. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

 1.            Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2.            W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Twoich danych osobowych niż ich przechowywanie (np. gdy przechowujemy treść zlecenia na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
 3.            Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w sekcji „Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych”  np. do zakończenia świadczenia na Twoją rzecz usługi newslettera, umowy uczestnictwa w naszym programie lojalnościowym, , zakończenia postępowania reklamacyjnego a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

 

                                                 VII.          Jakie masz prawa związane z Twoimi danymi?

 1.            Użytkownikom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

Prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

 1.            Wniosek dotyczący realizacji praw opisanych powyżej można złożyć za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: : ul. Bohaterów Wolności 21 A, 05-820 Piastów.
 2.            Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

-             kto składa wniosek

-             z którego uprawnienia z opisanych powyżej chce skorzystać osoba składająca wniosek;

-             jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

 1.            Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
 2.            Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
 3.            Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

VIII. Prawo wycofania zgody

 1.            Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, w każdej chwili możesz wycofać tę zgodę — wedle własnego uznania.
 2.            Jeżeli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie  Twoich danych osobowych, możesz to zrobić w następujący sposób:

-             wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres ewa.gryziak@blanketstory.com lub

-             wysłać maila do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na ewa.gryziak@blanketstory.com lub

-             zaznaczyć odpowiednie okienko w panelu klienta, w zakładce „Mój profil” lub

-             kliknąć link w wiadomości e-mail, dołączony na końcu wiadomości.

 1.            Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

 1.   Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1.   Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich i Organizacji Międzynarodowych

Twoje dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

 

X. Zmiany w Polityce Prywatności

 1.        W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy oraz RODO.
 2.        O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony drogą e-mailową.
 3.        Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

 

XI. Pytania i kontakt

 1.            Jeżeli masz jakiekolwiek pytania na temat polityki ochrony prywatności, skontaktuj się z Administratorem pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres : Arco Factory Sp. z o.o., ul. Bohaterów Wolnosci 21 A. 05-820 Piastów.
 2.            Jeżeli chcesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wyznaczonym przez Administratora możesz to zrobić pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Częstochowska 11/15 lub drogą e-mailową pod adresesem : ewa.gryziak@blanketstory.com. Ispektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

VII. BEZPIECZEŃSTWO

1. Rozliczenia w Sklepie internetowym obsługiwane są przez system "dotpay" oraz „PayPal”i "bluemedia". Transakcje obsługiwane przez te firmy płatnicze zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. Najnowsze metody szyfrowania danych w połączeniu ze światowej klasy platformą sprzętową gwarantują niezawodność dokonywanych transakcji.
2. Sklep korzysta z modułu płatności "protected payment". Oznacza to, iż dokonywana jest dodatkowa weryfikacja płatności przy płatności kartą płatniczą. Wydłuża to nieznacznie okres realizacji transakcji (max. do 24 godzin,) daje jednak gwarancję, iż płatność nie została dokonana skradzioną kartą (pod warunkiem, że Klient dokonał zgłoszenia faktu kradzieży czy zagubienia karty w swoim banku).
3. System "płatności.pl" gwarantuje 100% odpowiedzialności za transakcje przeprowadzone skradzioną kartą.
4. Na żadnym etapie dokonywania płatności za zakupiony Produkt Sklep internetowy nie ma dostępu do danych z karty płatniczej Klienta czy danych bankowych. Po połączeniu z systemem „dotpay" oraz „paypal” Klient jest przekierowany bezpośrednio na stronę swojego banku internetowego lub na stronę Centrum Autoryzacyjnego Kart.

VIII. ZASTRZEŻENIA PRAW AUTORSKICH

Wszelkie opisy towarów prezentowane na stronie Sklepu chronione są przez prawo autorskie. Jakiekolwiek kopiowanie tych treści stanowi naruszenie praw autorskich i jest zakazane.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dostarczanie przez Klienta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.
2. Prawem właściwym dla realizacji Zamówienia jest prawo polskie.
3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów dotyczących realizacji umowy, Klient konsument może zwrócić się o jego rozwiązanie także na drodze pozasądowej do dowolnego Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Wykaz rzeczników znajduje się na stronie www.uokik.gov.pl.

Specjalne zamówienia nie podlegają zwrotom (towary spersonalizowane, np. ozdobione haftem czy w specjalnym rozmiarze.


Blanket logo white
Firma Blanket Story powstała z myślą o najmłodszych klientach.
Doskonały design, piękne i delikatne materiały, wieloetapowy proces produkcyjny - wszystko to sprawia, że nasze produkty są absolutnie wyjątkowe!